อัลบั้มรูปภาพการเลือกและการเสนอโครงงาน/การทดลองวิทยาศาสตร์ เดือน ธ.ค. 54

เด็กๆ ได้นำสื่อเกี่ยวกับเรื่องที่สนใจมาเสนอ และได้มาชักชวนเพื่อนๆ ให้เรียน และเด็กๆ ได้รู้จักการเลือกโครงงานพร้อมกับวิธีการนับคะแนน และเด็กๆ ได้ทดลองสัมผัสทรายพร้อมทั้งบอกความรู้สึก

ครูหมี