อัลบั้มรูปภาพตัวโน๊ตและการเล่นเครื่องดนตรีไทย เดือน ส.ค. 54

เด็กๆ ได้เรียนรู้เรื่องของตัวโน๊ตจากครูเปิ้ลและครูเมย์อย่างมากมาย เช่น จังหวะของตัวโน๊ตที่มีความแตกต่างกัน เรียนรู้เรื่องความสำคัญและความแตกต่างของกุญแจซอลและกุญแจฟา นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้การเล่นเครื่องดนตรีไทย เช่น ขิม ระนาด ฉิ่ง ขลุ่ย กรับ และได้ร่วมเล่นดนรีไทยกับวิทยากร นอกจากนี้ยังได้โชว์การเล่นอังกะลุงอีกด้วยค่ะ

ครูตุ๊กติ๊ก