อัลบั้มรูปภาพสัปดาห์ที่ 1-2 พฤศจิกายน 2552 ดอกกุหลาบมาจากที่ไหน

เมื่อเด็ก ๆ ได้เลือกโครงงานดอกกุหลาบแล้ว คุณครูได้เปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ถามเกี่ยวกับสิ่งที่อยากรู้เกี่ยวกับดอกกุหลาบ เมื่อได้คำถามเกี่ยวกับโครงงานแล้ว ในสัปดาห์ต่อมาคุณครูและเด็ก ๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับที่มาของดอกกุหลาบ โดยให้เด็ก ๆ เรียนรู้อุปกรณ์การปลูกต้นไม้ และขั้นตอนการปลูก พร้อมทั้งให้เด็ก ๆ ได้ลงมือพรวนดินเพื่อเตรียมปลูกต้นกุหลาบ หลังจากเด็ก ๆ ได้ปลูกต้นกุหลาบแล้ว เด็ก ๆ สามารถบอกได้ว่า ดอกกุหลาบมาจากต้นกุหลาบ และเด็ก ๆ ยังได้เรียนรู้ถึงดอกไม้อย่างอื่น เช่น ดอกมะลิ มาจากต้นมะลิ ดอกทานตะวัน มาจากต้นทานตะวัน

ห้องครูหมี อนุบาล 1...