อัลบั้มรูปภาพเทควันโด้

เด็กๆ ได้เรียนรู้การเรียนเทควันโด้ขั้นพื้นฐาน เช่น ฝึกท่าเตรียมการยืน การชกหมัด การเตะ ซึ่งเป็นการออกกำลังกาย เพื่อความแข็งแกร่ง คล่องแคล่วว่องไว ฝึกสมาธิ ทำให้เด็กสนุกสนานกับการเรียน