อัลบั้มรูปภาพชนิดและลักษณะของผลไม้ต่างๆ

เด็กๆ ได้ร่วมกันเรียนรู้การเรียงลำดับ จากเล็กไปหาใหญ่ จากหนักไปหาเบา และได้รู้การแบ่งปัน เด็กกๆ ได้น่วมกันประดิษฐ์ผลไม้จากเศษวัสดุเหลือใช้ เด็กๆ สามารถออกมานำเสนอผลงานของตนเองได้ดีว่า ผลไม้ที่ประดิษฐ์มา มีอะไร ทำมาจากอะไร เด็กๆ เก่งมากค่ะ

ครูก้อง