อัลบั้มรูปภาพสำรวจเสนอโครงงานและเลือกโครงงาน

คุณครูและเด็กๆ ร่วมกันเดินสำรวจรอบๆ บริเวณสนามและที่บ้านคุณครูมณีรัตน์ เพื่อเดินสำรวจว่าเด็กๆ มีความสนใจอยากจะเรียนรู้เรื่องอะไร เด็กๆ ได้ร่วมมกันสนทนาในสิ่งที่พบเห็น และเด็กๆ ได้ร่วมกันนำเสนอโครงงานที่ตนเองสนใจอยากจะเรียนรู้ และเด็กๆ ได้ร่วมกันเลือกโครงงานที่ตนเองสนใจ โดยการกากบาทลงในช่องโครงงานที่ตนเองสนใจ และโครงงานที่ได้คะแนนมากที่สุดคือโครงงาน "ผลไม้" ค่ะ

ครูก้อง