อัลบั้มรูปภาพประสบการณ์เดิมและการตั้งคำถาม

เด็กๆ ได้ร่วมกันออกมาเล่าถึงประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับผลไม้ และหลัจากนั้นได้ร่วมกันตั้งคำถามเกี่ยวกับโครงงานที่สนใจอยากจะเรียนรู้ เด็กๆ ได้วาดรูปผลไม้ที่ตนเองรู้จัก เรียนรู้ ผ.ผลไม้ วาดภาพต่อเติม ผ.ผลไม้ ตามจินตนาการและได้เรียนรู้ผลไม้ค่ะ

ครูก้อง