อัลบั้มรูปภาพส่วนประกอบ ลักษณะและประเภท อาชีพ ประโยชน์และโทษของรถไฟ

เด็กนักเรียเรียนรู้ส่วนประกอบของรถไฟว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้าง ลักษณะของรถไฟเหมือนอะไร เด็กๆ บอกว่าเหมือนรูปทรงสี่เหลี่ยม หลังจากนั้นเด็กๆ ได้ทำศิลปะ เปรียบเทียบรถไฟกับสิ่งต่างๆ รอบตัว เด็กๆ ได้เรียนรู้อาชีพบนรถไฟและอาชีพต่างๆ เด็กๆ ได้ออกมาบอกว่าอยากทำงานอาชีพอะไร เพราะอะไรสุดท้ายได้เรียนรู้ประโยชน์และโทษของรถไฟ คือรถไฟมีประโยชน์สามารถให้คนขึ้นรถไฟได้เยอะ บนส่งสินค้าได้มาก ส่วนโทษอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ค่ะ

ครูอี๊ด