อัลบั้มรูปภาพโครงงาน อาเซียน เดือน ธ.ค. 55

เด็กๆ ได้ช่วยกันคิดหัวเรื่องที่อยากเรียน โดยการลงคะแนน สรุปได้เกี่ยวกับอาเซียน หลังจากได้เรื่องแล้ว เด็กๆ ช่วยกันไปหาข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียน คุณพ่อ คุณแม่ ทุกท่านสนับสนุนเป็นอย่างดี ในการนำข้อมูลต่างๆ มีหนังสือนิทานเกี่ยวกับอาเซียน แผ่นแผนภูมิประเทศ ภาพอาหารของอาเซียน มีเหรียญของประเทศต่างๆ นำมาให้เด็กๆ ได้ศึกษา มีธงชาติ 10 ประเทศ คุณครูต้องขอขอบพระคุณ คุณพ่อคุณแม่ที่ให้ความร่วมมือจัดสื่อการเรียนการสอนมาให้ค่ะ

ครูตุ๊ก