อัลบั้มรูปภาพอาหารดีมีประโยชน์ เดือน ก.ย. 55

ครูให้เด็กๆ ได้รู้จักอาหารที่มีประโยชน์และอาหารที่ไม่มีประโยชน์ เด็กได้รู้ชื่อเมนูอาหาร ชื่อปลาชนิดต่างๆ รวมถึงผลไม้และผักที่มีประโยชน์ เด็กๆ ได้ร่วมกันเตรียมอุปกรณ์ประกอบอาหาร เช่น หม้อ กะทะ น้ำมันพืช แป้งโกกิ และเกล็ดขนมปัง สำหรับประกอบอาหาร เด็กๆ ได้รู้ขั้นตอนการทอดปลา การทานอาหารร่วมกับเพื่อนค่ะ

ครูใจ