อัลบั้มรูปภาพผลไม้ที่ทานได้ทั้งเปลือก เดือน ส.ค. 55

เด็กๆ นำเสนออยากเรียนรู้หัวข้อ ผลไม้อะไรบ้างที่ทานได้ทั้งเปลือก เด็กๆ แบ่งกลุ่มช่วยกันระดมความคิด หลังจากได้งานกลุ่ม เด็กๆ ส่งตัวแทนออกมานำเสนอผลงานกลุ่มของตนเอง เด็กๆ นำผลไม้ที่ทานได้ทั้งเปลือกมา กิจกรรมนี้มีทั้งการชิม การจัดกลุ่มประเภท เด็กๆ ทุกคนสนุกสนานกับกิจกรรมมากค่ะ

ครูตุ๊ก