อัลบั้มรูปภาพการเรียนรู้กฎกติกาของห้องเรียน เดือน มิ.ย. 55

เด็กๆ ได้เรียนรู้กฎกติกาของห้องเรียนร่วมกัน และได้เรียนรู้มุมต่างๆ ของห้องเรียน ชื่อห้องเรียน ผ่านไปสัปดาห์กว่าๆ เด็กๆ ก็ได้ร่วมกิจกรรมนำเสนอโครงงานที่ตนเองสนใจอยากเรียนรู้ในเทอม 1 เด็กๆ ได้นำภาพวาดระบายสี เรื่องที่สนใจอยากเรียนรู้มานำเสนอหน้าชั้นเรียน และก็ตัดสินใจเลือกโครงงานที่อยากเรียนรู้กันอย่างสนุกสนาน

ครูเจิด