อัลบั้มรูปภาพวงจรชีวิตของผีเสื้อและแมลงที่รู้จัก เดือน ก.ค. 55

เด็กๆ ได้สังเกตหนอนผีเสื้อและการเจริญเติบโตของหนอน เรียนรู้วงจรชีวิตของผีเสื้อ เด็กๆ สามารถวาดภาพและเขียนคำได้ เช่น ไข่ โดยครูบอกตัวสะกดให้ เมื่อเด็กทำงานชิ้นนี้เสร็จ ได้วาดภาพศิลปะ "ผ" แปลงร่าง เด็กๆ สามารถวาดภาพต่อเติมได้ เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ และบอกถึงคำที่มีพยัญชนะที่ขึ้นต้นด้วย "ม" ได้ เรียนรู้ว่าผีเสื้อเป็นแมลงและบอกถึงแมลงชนิดอื่นๆ ได้ เช่น ผึ้ง เป็นต้น

ครูอี๊ด