กิจกรรมด้านภาษา

 • ภาษาอังกฤษ โดยสถาบันทางภาษา Fun Language 
  การเรียนนั้นจะเป็นการเสริมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเพิ่มเติมจากกิจกรรมของ Fun Language ในหลักสูตรของเวลาเรียนปกติ และจะเน้นทักษะทางด้านการสื่อสารระหว่างครูและนักเรียน โดยผ่านกิจกรรม ดนตรี และศิลปะ โดยการเรียนแต่ละครั้ง Teacher จะมีหัวข้อที่น่าสนใจต่างกันไปเพื่อสร้าง ความน่าสนใจและความตื่นเต้นให้กับเด็กๆ และเด็กๆ จะได้เรียนคำศัพท์ การออกเสียงการผสมเสียง (Phonics) จากเนื้อหา นิทาน หรือเพลงต่างๆ

 • ภาษาจีน โดย Genius Chinese Center
  ใช้หลักสูตรการสอนภาษาจีนที่ออกแบบสำหรับเด็กอนุบาลโดยเฉพาะ ยึดหลัก Chinese for Fun & Play โดยเน้นกิจกรรม ดนตรี เกม เพลง และนิทาน เพื่อสอนคำศัพท์ การสนทนา การออกเสียง และการเขียน

กิจกรรมด้านดนตรี

 • ดนตรีมีฟ้า โดย สถาบัน มีฟ้า
  กิจกรรมหลักสูตรของมีฟ้านั้นเน้นการพัฒนาโสตประสาทขั้นสูง (Inner Ear) เพื่อให้เด็กๆ รู้จักดนตรีโดยธรรมชาติ มีความเข้าใจและความแม่นยำในจังหวะ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ดีก่อนที่จะเรียนการใช้เครื่องดนตรีชนิดต่างๆ และยังมีผลดีต่อทักษะทางด้านอื่นๆ อีกด้วย อาทิเช่นคณิตศาสตร์

 

 • คีย์บอร์ด โดยสถาบัน Junior Music
  เป็นกิจกรรม Keyboard Playing ( song ) เล่นเพลงพื้นฐานง่าย ๆ โน้ต โด – ซอล โดยมีแบบฝึกหัดและการฝึกบังคับกล้ามเนื้อนิ้วมือด้วยการกดคีย์บอร์ดให้ สัมพันธ์กับสายตา นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม Solfege ( ร้องโน้ต ) Innitationg singing of melody ร้องโน้ตพื้นฐาน โด – ซอล กิจกรรม Rhythm (จังหวะ) ฟังเพลงอย่างเข้าใจและร้องตามจังหวะต่างๆ ได้ และมีการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะเพื่อความสนุกและกล้าแสดงออกได้อย่างเหมาะสม

 • บัลเล่ต์ และรำไทย
  โดยอาจารย์ สุมนา ศรีวัฒนไชย ปริญญาตรี วิชาเอกนาฏศิลป์ และการละคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฎสวนสุนันทา เป็นกรรมการผู้ตัดสินยิมนาสติกลีลาของสมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทย กิจกรรมสอนศิลปะวัฒนธรรมนี้ ทำให้เด็กสามารถรู้จักจังหวะ ได้พัฒนาการทำงานระหว่างประสาทสัมผัสส่วนต่างๆ นอกจากนี้ จะได้พัฒนาการด้านการทรงตัวให้กล้ามเนื้อเกิดความคล่องตัว และอ่อนไหว และยังเป็นการฝึกความกล้าแสดงออกอีกด้วย

กิจกรรมด้านร่างกาย

 • ยิมนาสติก 
  โดย ครูเหว่า ปริญญาโท มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เอกพละศึกษา อดีตครูผู้ฝึกสอนทีมชาติ กิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะทางด้านร่างกาย ที่เป็นพื้นฐานที่ดีของกีฬาชนิดต่างๆ โดยจะเน้นพัฒนาด้านการเคลื่อนไหว ทรงตัว ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ พัฒนาระบบประสาทที่ใช้บังคับกล้ามเนื้อทุกส่วนเพื่อความคล่องตัวในการ เคลื่อนไหว นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างสมาธิและระเบียบวินัยให้กับเด็กๆ อีกด้ว

 • เทควันโด โดยสถาบัน โด โด้ ยิม
  เทควันโด เป็นกีฬาที่ฝึกความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อ และความว่องไวของร่างกาย รวมถึงการทรงตัว การประสานสัมพันธ์ระหว่างอวัยวะส่วนต่างๆ และสิ่งสำคัญของการเรียนเทควันโดนั้น คือการสอนให้เด็กๆ รู้จักระเบียบวินัย การเคารพตัวเอง และผู้อื่น นอกจากนี้ ทางสถาบันโด โด้ ยิม ยังสามารถทำการสอบเลื่อนสายให้กับเด็กๆ ที่มีการเรียนที่ต่อเนื่องได้อีกด้วย

 • Brain and Body Development 
  เป็นกิจกรรมที่ผสมผสานระหว่างการฝึกสมาธิ โยคะ และกิจกรรมกีฬา ซึ่งเป็นการพัฒนาทางด้านสมองและร่างกายไปพร้อมๆ กัน การทำกิจกรรมเหล่านี้จะช่วยให้เด็กมีร่างกายที่แข็งแรง ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อที่ดี เป็นการส่งเสริมทักษะทางด้านกีฬา และมีสมาธิ ซึ่งจะส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาที่ดีอีกด้วย

กิจกรรมเสริมทักษะอื่นๆ

 • ศิลปะ
  โดย ครูธานินทร์ จันทรีศรี ( ครูตุ้ย ) ปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยศรีครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร ผู้เชี่ยวชายการสอนศิลปะเด็กเล็กมานานกว่า 8 ปี เน้นการสร้างงานศิลปะ โดยให้อิสระทางความคิดสร้างสรรค์ เป็นการสร้างความประทับใจ และ ภาคภูมิใจกับงาน ซึ่งเด็กๆ จะสนุกกับงานวาดรูป สีน้ำ สีเทียน สีน้ำมัน สีจากธรรมชาติ งานปั้น งานประดิษฐ์ ที่แตกต่างหลากหลายในแต่ละครั้ง

 • วิทยาศาสตร์ Little Lab โดย สถาบัน Edu Kids
  เป็นการส่งเสริมทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์เพื่อทำให้เด็กๆ ได้มีความช่างสงสัย ช่างสังเกต เรียนรู้วิธีตั้งสมมติฐาน ตั้งข้อสงสัยเพื่อรู้จักคิดวิเคราะห์ และลงมือปฏิบัติจริงด้วยตัวเอง กิจกรรมจะหลากหลายและสนุกสนาน มาพร้อมกับอุปกรณ์ที่ครบครัน

 • คอมพิวเตอร์ โดย สถาบัน Edu Kids  
  เป็นกิจกรรมฝึกทักษะขั้นพื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์ อาทิเช่น การใช้เมาส์ การใช้คีย์บอร์ด การเปิด/ปิดเครื่อง มีเกมการศึกษาต่างๆ ให้เด็กๆ ได้ฝึกทักษะทางด้านเชาว์และวิชาการต่างๆ ให้เด็กๆ เรียนรู้ถึงประโยชน์และโทษของคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ยังมีการทำ work sheet และงานประดิษฐ์จากคอมพิวเตอร์ เช่น ที่คั่นหนังสือ สติ๊กเกอร์ ชื่อตัวเอง เพื่อเป็นการฝึกพัฒนาการทางด้านกล้ามเนื้อมือ การประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา ไหวพริบ ความคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา

© Copyright 2011 by All Rights Reserved www.maneerut.com | Site Map